KOMUNIKAČNÍ - EMOČNÍ - PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

"Najdeme příznivou cestu."

Podstatou mojí práce je - zjednodušeně řečeno - působit tam, kde se lidem nedaří zrovna lehce, a podpořit jejich schopnost zvládnout krizové, zátěžové a emočně náročné okamžiky.
Pokud něco umím dobře, pak pomoci jiným, aby objevili svoji jedinečnost, zúročili ji a obohatili sebe i své okolí.zaborcova.milada@seznam.cz

konference zaměřená na firemní sektor - 28. březen 2019

 
 

výstupy z konference aivd jsou na světě

Výstupy konference Technologie ve vzdělávání & vzdělávání v technologiích

 

V rámci 24. ročníku Týdnů vzdělávání dospělých (TVD) pořádala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) 27.11.2018 konferenci na téma Technologie ve vzdělávání @ vzdělávání v technologiích. Společným jmenovatelem všech příspěvků byly nové technologie ze dvou úhlů pohledu: co a jak? V čem je třeba dospělé vzdělávat? Jakými formami či nástroji vzdělávání poskytovat?

 

 

www.aivd.cz/cz/article/z-konference-technologie-ve-vzdelavani-vzdelavani-v-technologiich-27-11-2018-senovazne-namesti-25-budova-nidv-konferencni-centrum/

 

 

 

 

 

KONFERENCE VĚNOVANÁ VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH A SENIORŮ LETOS V BRATISLAVĚ

 
Lektorská akademie SEFTE – jsme „senior friendly“
 
 
Milada Záborcová, Jan Bartoš
 
 
 
Během příspěvku představíme cestu, jíž se vydala společnost Elpida o.p.s., která dlouhodobě vzdělává seniory. 
 
Odborníci na problematiku vzdělávání dospělých připravili a již rok pilotně testují modul dalšího vzdělávání pro lektory a facilitátory vzdělávání cílové skupiny seniorů. 
 
Zajímá Vás, co přináší akademie Senior Friendly Teacher nového, a jaký přístup k rozvoji lektorů tento program na základě dlouhodobé praxe zvolil? V čem se příprava lektorů pro seniory liší v porovnání s metodami vzdělávání dospělých? O emoce a překvapení není nouze. A jak vidí samotnou koncepční akademii SEFTE její první absolventi? 
 
Příspěvek navazuje na dlouhodobou diskuzi o potřebnosti specifické přípravy pro budoucí lektory seniorů. Dozvíte se, proč je zajímavé a užitečné se do takové akademie zapojit.
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEFTE - senior friendly teacher

 
Když jsme společně s kolegy z Centra Elpida před dvěma lety začali uvažovat nad tím, že dáme dohromady modul, který bude podporovat a rozvíjet lektory vzdělávání pro seniory, netušili jsme, že před námi ještě budou ležet dva roky, než dojde k jeho realizaci. V pátek 15. června 2018 se však očekávané stalo skutkem, a první pilotní běh letošního jara byl zakončen důstojnou a slavnostní certifikací účastníků SEFTE, postavenou na základě skvěle zvládnuté přípravy a zkoušek. Velmi si vážím pozvání kolegy Honzy Bartoše k tomu stát se odborným garantem toho záměru, svých kolegů - lektorů Elpidy, s nimiž jsme projekt spoluvytvářeli, i samotných absolventů, kteří nám ukázali, jak výtečně svoji lektorskou práci se seniory - ať již v rovině přednášek, či kurzů cizích jazyků, IT, pohybových doveností nebo třeba youtubingu - odvádějí. 
 
Těším se velice na další běh lektorského vzdělávání SEFTE na podzim tohoto roku. V příštím roce se pak lektorská akademie Centra Elpida rozběhne do světa - městkých částí, obcí, knihoven a infocenter, či domovů pro seniory - zkrátka všude tam, kde jsou senioři IN a kde je vnímáno, že být dobrým lektorem v této oblasti znamená mít specifické dovednosti, jinou dimenzi lektorské práce - a báječné publikum :) 
 
 

Certifikace SEFTE

senát 18.1. 2018 - představení konference ke vzdělávání starších dospělých 

 

Zájemce o vzdělávání starších dospělých a seniorů zvu na představení 6. ročníku konference zaměřené na podporu a rozvoj seniorských vzdělávacích aktivit. Setkání se uskuteční 18. ledna v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce od 14.00 hodin. Mezi dalšími řečníky vystupuji  s přednáškou "Stáří jako hodnota aneb proč bychom se netěšili".

 

 

 

 

Vzdělávání 3. věku - Konference, Senát 2018

v těžkých chvílích mi pomáhá Dobře i hudba

    

      Jak jsem mohla prozradit v rozhovoru pro Kladenský deník, na pozadí poslední stránky mé knihy Jak projít životními krizemi k životním výhrám stála hudba. A zejména slova oblíbené písně Nic netrvá věčně kapely Covers for Lovers, s jejímž bubeníkem a textařem Alešem Uhlířem jsme se domluvili, že můžeme naše vzájemné myšlenky a texty propojit. Kniha má tak pro čtenáře na závěr výjimečný hudební dárek, a já radost, že se spolupráce podařila. Díky moc :)

 

Kapelu doporučuji k vyhledání např. na www.coversforlovers.cz

 

 

 

 

jak projít životními krizemi k životním výhrám

   Kniha zaměřená na prožívání životních krizí, která vznikala po dobu uplynulého roku, byla v květnu dopsána, předána k redakčním úpravám, s milou a vysoce profesionální podporou redakčního týmu dokončena přes léto, a v srpnu odešla do tisku. Díky nakladatelství Grada Publishing, a.s. spatřila světlo světa 27. září 2017. A je šťastnou náhodou či řízením osudu, že se tak stalo přesně na den 20. výročí naší svatby, kdy jsme s mým mužem a dětmi mohli oslavit nejednu naši životní výhru ;) 

 APO - Akademie pacientských organizací

 
    Setkání se zástupci pacientských organizací je pro mě vždy nesmírně obohacující i inspirující zkušeností. Děkuji AIFP za příležitost vést zde na jaře a na podzim 2017 kurzy osobního rozvoje vedoucích pracovníků neziskových organizací a workshop komunikace v krizových a zátěžových situacích, velmi si považuji této krásné spolupráce :)
 

Akademie pacientských organizací

 

Na workshopu ve spolupráci s Cpl Jobs jsme řešili problematiku vztahů v týmu a mezigenerační spolupráce

 
Lednový worskhop, který jsem připravila s kolegyní MUDr. Ivanou Štverkou Kořínkovou, se nesl v duchu témat zaměřených na úspěšné zvládání pracovního života.
 
Jak se ukotvit v profesním životě, jak zvýšit motivaci svou či svého týmu, jak vztahy mezi lidmi i v rámci mezigenerační spolupráce na pracovišti dobře ošetřit, jak zvládat změny, zacházet s emocemi a pracovat zodpovědně a smysluplně na rozvoji vlastního potenciálu i kariéry?
 
Přesně do těchto oblastí míří naše tandemová práce posledních měsíců, které se nyní ve firmách, neziskových organizacích i zdravotnických zařízeních intenzivně věnujeme.
 

workshop s Cpl Jobs

On line kurz "Budujte uspěšnou kariéru v jakémkoli věku!"

Přijměte pozvání do našeho on line kurzu s podtitulem: Zvládejte změny, plánujte profesní cíle, předcházejte riziku vyhoření. Age management vás podpoří v úspěšném vykonávání vaší práce. Za sebe přináším části věnované emočním stránkám vztahů na pracovišti, chybám, které poškozují práci v týmech, zvládání stresu a prevenci vyhoření, či mýtům a faktům svázaným s problematikou stárnutí a profesního zrání. Naleznete díky laskavé podpoře Seduo.cz a LMC, Jobs.cz k Vaší dispozici a zdarma na www.seduo.cz/budujte-uspesnou-karieru-v-jakemkoli-veku

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORSKÉ DESATERO

Ohlédnutí v čase aneb video připomenutí pohodových a radostných kurzů SENIORSKÉHO DESATERA

 

Natáčíme se seduo.cz

S KOLEGYNĚMI Z AGE MANAGEMENTU PŘIPRAVUJEME HODINOVÝ ON LINE KURZ ZAMĚŘENÝ NA VĚKOVOU POLITIKU, MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCI, ZMĚNY NA PRACOVNÍM TRHU, PREVENCI VYHOŘENÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A KARIÉRNÍ ŘÍZENÍ.

Kurz je určen firmám, neziskovým organizacím, institucím i jednotlivým zaměstnancům. Všem zájemcům o uvedenou tematiku bude díky laskavé podpoře LMC.cz a Seduo.cz k dispozici zdarma, termín předpokládaného zveřejnění je v průběhu září 2016.

 

Finnish Institute of Occupational Health- program profesní seniorita

 
Tisková zpráva Brno, květen 2016 

Úspěšná profesní seniorita zvyšuje konkurenceschopnost 

Prvních 16 českých lektorů prošlo exkluzivním školením pro řízení profesní kariéry zaměstnanců ve firmách a organizacích. V rámci spolupráce sdružení Age Management a Finského institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (Finnish Institute of Occupational Health) se do České republiky dostává celosvětově uznávaný program „Směrem k úspěšné profesní senioritě“. Cílem je řízení a rozvoj kariéry zaměstnanců a zvládání profesních i životních změn.

Unikátní metoda programu „Směrem k úspěšné profesní senioritě“ byla vyvinuta ve Finsku za účelem podpory řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců a vedoucích pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce. Zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy. Pro organizace a firmy představuje možnost udržet si kvalifikované a kompetentní zaměstnance.

„Program „Towards Succesful Seniority TM“ byl realizován v rámci zkoumání připravenosti na pozdní kariéru ve finských státních a soukromých organizacích“, uvedla Dr. Marjo Wallin, výzkumná pracovnice Finského institutu pracovního zdraví. „Program získal 1. cenu na mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA.“

„Podpora pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na jejich věk a mezigenerační spolupráce na pracovišti patří k základním činnostem našeho sdružení“, uvedla Ilona Štorová, předsedkyně Age Management. „V rámci projektu „Platforma pro age management rámci zemí V4“, který realizujeme, předpokládáme rozvoj této metody také na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.“

Lektoři získali unikátní know-how a autorizaci pro zavádění programu „Towards Successful SeniorityTM“ metodou vrstevnického učení v České republice. Absolventi finského kurzu budou nyní školit zaměstnance v tuzemských firmách.
 
www.agemanagement.cz, www.profesniseniorita.cz
 
 
 

Certifikát - Profesní seniorita 

 

 

 
 
 
 

zpravodaj klubu personalistů

Letní čtení - článek k problematice stárnutí, kariérního plánování, proměnách pracovního života a přístupu k věku v červencovém čísle Zpravodaje KP

 

https://www.klubpersonalistu.cz/cz/pdf/1467823608_zpravodaj.pdf

 

 

 

 

 

 

 

seminář klubu personalistů

 
 
 

elpida pro seniory

 Vážím si práce Elpidy pro seniory - www.elpida.cz/o-nas

 A vážím si toho, že s takovým výtečným týmem mohu spolupracovat. :)

 

 

pozvánka na snídani s lmc a workshop společnosti age management

 

V pátek 27. května od 9.00 uspořádáme speciální dopolední workshop zaměřený na účinné a pokud možno hladké zavádění age managementu ve firmách. Proběhne v krásném prostředí Barevné kavárny (www.barevnakavarna.cz) - Londýnská 30, Praha 2, kousek od I.P.Pavlova.

 

Důvod pro sdílení zkušeností je nasnadě: schopní, vhodně kvalifikovaní lidé stále velmi scházejí, v dohledné době to nebude o moc lepší, a proto si jen málokdo může dovolit ignorovat velké skupiny potenciálních zaměstnanců z “okrajových skupin”, tedy např. zkušené lidi nad 50 let (ale rozhodně nejen je). Firmy se v tomto ohledu leckdy velmi snaží, narážejí však na různá úskalí, stereotypy či nepochopení. Proto jsme si přizvali odbornice, které se age managementem dlouhodobě zabývají:

 

Milada Záborcová nás provede možnostmi přizpůsobení firemní kultury stárnoucí české populaci. Zaměří se na vztahy v týmech, emoce při práci či na některé mýty spojené se stárnutím.   

 

Erika Konupčíková se soustředí na pochopení hlavních rysů jednotlivých generací a ukáže, jak konkrétně podpořit jejich spolupráci.

 

Ilona Štorová představí základní nástroje účinného age managementu ve firmách a způsoby, jak je zavádět a překonávat možné obavy či nechuť ke změnám.

 

Na místě se přítomným bude věnovat také Zdeněk Němec, který se age managementem zabýval např. v rámci činnosti tematické expertní skupiny Byznysu pro společnost a ve spolupráci s některými z klientů LMC. Tomáš Ervín Dombrovský na místě poskytne základní data vhodná pro to, aby lidé z HR dokázali přesvědčit vedení firmy o nutnosti změny přístupu.

 

Společný workshop LMC a Age Manegementu

ZE:MĚ ZMĚNY

Setkání klíčových aktérů na poli sociálních inovací v Česku

 

pod záštitou Ashoky a Ondřeje Lišky

 
 
 

 

 
 

 

Ze:mě změny - na konferenci Ashoky s kolegy z Age Managementu

Sendvičová generace a její potenciál na trhu práce

 

Přednáška určená manažerům, personalistům a zaměstnavatelům otevřela při příležitosti Dne otevřených dveří 1. VOX dne 10. dubna 2016 téma tzv. sendvičové generace. Nejnovětší poznatky o principech a výhodách age managementu a aktuální situaci, která do českého pracovního prostředí přináší stále naléhavější nutnost zavádění nových trendů v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, skutečně zaujaly :o).

 

1.VOX - Den otevřených dveří

Vzdělávání pedagogů

životní vzdělávání, Z.S.

 
Přednášky pro pedagogy nepostrádají své kouzlo. A když přicházejí mailem ze strany vedení školy např. takto milé a pozitivní zpětné vazby, radost z kurzů, byť často opravdu velmi náročných, se dostaví měrou vrchovatou:
 
 "Skvělé, výborně připravené podklady pro účastníky, koncepce semináře, lektorka reagovala na konkrétní problémy, které pedagogové řeší, byla velice milá, vstřícná, komunikativní, příjemná. Byli jsme velice spokojeni a už se těšíme na další. Lektorce posíláme pochvalu."
 
Další reference k realizovaným kurzům zakázkového vzdělávání viz https://zivotnivzdelavani.cz/reference . :o)

Lektorka a konzultantka expertního týmu Age Management z.s.

Členka pracovní skupiny AIVD

ELPIDA - spolupráce ve vzdělávání seniorů

4. ročník odborné konference "vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Můj příspěvek na konferenci: 

 

„Koho baví síťování? Senioři a jejich rozvoj v rámci cílových aktivit neziskových subjektů“- 2016, Služby a školení MB, Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli, Mladá Boleslav

 

 

 

Konference Na Karmeli 2016

Erste ngo academy 2015

Regional Programme 2015 / 2016
The Czech Republic
Nadace Neziskovky.cz
 
Dialog a emoce v praxi odpovědného lídra /
Dialogue and Emotions in Responsible Leader’s Practice
 
Workshop se bude věnovat nárokům kladeným na lídry v oblasti vztahů, emocí a komunikace. Seznámí se způsoby vedení manažerských pohovorů a natrénuje jejich přípravu a vedení na konkrétních příkladech. Účastníci si vyzkoušejí, jak umějí vést sami hodnotící rozhovor a získají zpětnou vazbu od skupiny, lektorky a z natočeného materiálu. Z hlediska komunikace v rámci týmu si procvičí způsoby jednání v krizových situacích a dozvědí se, jakou roli přitom hrají emoce, empatické schopnosti i další faktory. V oblasti řešení konfliktů budou rozvíjet před kamerou své dovednosti vztažené ke konkrétním situacím a problémům, s nimiž se ve své praxi aktuálně setkávají. Účastníci se budou učit pracovat s postoji, pocity a rozhodnutími tak, aby uměli vytvářet zdravé vztahy a týmy, s nimiž budou moci naplňovat své vize a prospívat dobře nejen svému okolí, ale i sobě samým.
 

ERSTE NGO Academy 2015

profesia days 2015

 

Videozáznam mé přednášky Age Management - výhodnější budoucnost zaměstnavatelů i zaměstnanců

www.motivp.com/shop/video/AGE-MANAGEMENT-VYHODNEJSI-BUDOUCNOST-ZAMESTNAVATELU-I-ZAMESTNANCU

 

www.motivp.com/shop/recnici/Zaborcova-Milada

 

 

 

HR DAYS 2015

WORKSHOP NADACE NEZISKOVKY.CZ NA NGO MARKETU 2015

 

Prezentujete svoji neziskovou organizaci, komunikujete s veřejností, jednáte s dárci? Zajímá Vás, čím může neziskovka zabodovat u firem a jaké tipy k žádostem o spolupráci doporučí analytik Jobs.cz? Chcete vidět příklady dobré praxe a prodiskutovat na místě účinné strategie se zástupci úspěšných neziskovek? Přejete si rozšířit Vaše dosavadní prezentační dovednosti? Přijďte sdílet zkušenosti na workshop pořádaný Nadací Neziskovky.cz.

Workshop se uskuteční v rámci akce NGO Market 2015 ve Foru Karlín dne 23. dubna 2015 od 12.45 do 14.15 hodin. Účast na workshopu je zdarma.

 

Program:

 

12.45-12.50: Úvod

Přivítání hostů, představení vystupujících

12.50-13.10: CSR není vždy jen charita, apelovat na dobrý pocit nestačí

Jak smysluplně požádat firmy o podporu – a to nejen o peníze – Vám poradí vedoucí oddělení analýz, komunikace a vztahů společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz, Tomáš Ervín Dombrovský.

13.10-13.20: Jak může Olga prospět úspěšné neziskové organizaci?

O tom, jak může prezentace ovlivnit cestu ke zdárnému fungování neziskové organizace, promluví nejen ve své knize, ale i naživo autorka a lektorka Olga Medlíková.

13.20-13.30: Buďte online, buďte rozruch!

Jak zaujmout na internetu a nemuset na to vynaložit „majlant“ Vám poradí specialistka na online kampaně Kateřina Švidrnochová.

13.30-13.40: Old's cool – pomáháme seniorům a propojujeme generace

Jak komunikovat poslání směrem k veřejnosti a příklady dobré praxe z oblasti mezigeneračních uměleckých projektů Vám představí ředitel o. p. s. Elpida Jiří Hrabě.

13.40-13.50: Správné emoce přinesou ovoce

Do světa emocí, které rozhodují při působivém prezentování i během komunikace s veřejností, s Vámi na závěr nahlédne lektorka a moderátorka akce Milada Záborcová.

13.50-14.15: Diskuse 
Diskuze k představeným tématům s účastníky a panelisty.

NGO Market 2015

03. 02. 2015 Slavnostní představení 3. ročníku odborné konference "vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

 

Můj příspěvek na konferenci:

 

„Společně na konci nebo společnosti v koncích?“ 

– přednáška zaměřená na řešení otázky detabuizace umírání v české společnosti, 2015, Senát Parlamentu ČR
 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Služby škole MB, o. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR pořádal dne 3. února 2015 slavnostní představení odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost.“ Využití potenciálu osob starších 50 let by mělo být v centrálním zájmu společnosti, a to nejen z důvodu demografického vývoje. Konference otevírá naprosto nové téma, kterým je preseniorská edukace, zabývající se přípravou na stáří. Jedná se o oblast, která v tento okamžik stojí ještě mimo zájem veřejnosti i odborníků, ale lze předpokládat, že bude postupně expandovat. Tak jak připravujeme děti na dospělý život, tak je třeba připravit dospělé na aktivní stáří, hovoříme o modernizaci stáří. Jedná se o celoživotní přípravu na toto období nejen v oblasti zdravotní problematiky, sociální oblasti, pohybové gramotnosti, ale je nutné hledat způsoby, jak problematiku preseniorské edukace co nejlépe uchopit a zamýšlet se nad efektivními nástroji.

Senát 2015

13. 2. 2014 - Slavnostní představení odborné konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Můj příspěvek na konferenci: 

„Senioři a prestiž – potkají se tato dvě slova někdy v reálném životě?“ 

přednáška věnovaná problematice proměn a vývoje postojů ke stáří s akcentem na stav české společnosti, 2014, Jednací sál Valdštejnského paláce, Praha + rozšířená podoba - Služby a školení MB, Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli, Mladá Boleslav

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Služby škole MB, o. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku zorganizoval slavnostní představení odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost,“ která se uskuteční dne 20. února 2014. Úvodní slovo přednesl senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru, a Ivo Rašín, ředitel konference. Michal Šerák představil konferenci a zdůraznil, že je zaměřena především na fenomén stáří, který by měl být nejen společností, ale i samotnými seniory přijímán jako výzva. Pomocí konceptu aktivního stárnutí, který představuje aktivní život do pozdního věku, nabídnout seniorům možnost pokračovat v práci, ale i v osobních a kulturních aktivitách. Důležitá je pro seniory nejen motivace v oblasti jejich dalšího vzdělávání, ale také potřeba uvědomění si jejich vlastních práv a hodnoty a významu pro společnost.

https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=14806

Senát 2014

SENIOŘI VE LHOTCE 

Nový začátek má pokračování

 
Projekt určený seniorům, který pod názvem "Na nový začátek není nikdy pozdě...", který se v předchozím ročníku setkal  s mimořádným přijetím, bude pokračovat. Tentokrát se organizátoři vydají za důchodci hned dvou obcí - Lhoty a Dřís v okresu Praha - východ. Úvodní přednáška Bránou do vzdělání... se uskuteční již 11. června. Další setkání seniorů budou zasvěcena neméně zajímavým tématům, jako například "Jak se bránit manipulaci", "Senior v rodině" a mnoha jiným. Dostane se však i na praktická cvičení a tréninky podporující kondici mozku i na nový fenomén - Jógu smíchu. Připraven je i pestrý doprovodný program, během něhož absolvují výuku v poskytování první pomoci v domácnosti, ergoterapeutickou dílnu i exkurzi do nedaleké Svíčkárny Šestajovice. Pět modulů bude nakonec 9. července zakončeno v Senátu P ČR slavnostním setkáním se senátorkou Ing. Veronikou Vrecionovou, z jejíchž rukou úspěšní absolventi projektu převezmou Osvědčení. Předtím se však zúčatní závěrečného workshopu "Hvězdné dálky..." věnovanému poezii Jaroslava Seiferta za účasti přední české herečky Miriam Kantorkové. Účastníci si v rámci posledního modulu prohlédnout reprezentační prostory sídla nejvyšších zákonodárců.
 
https://www.icv-sarka.cz/aktuality/

Seniorské desatero podruhé

Seniorské vzdělávání

 

 

 

Seniorské desatero - Na nový začátek není nikdy pozdě

17. 4. 2014
Seniorské desatero - Na nový začátek není nikdy pozděICV - Šárka o.p.s. přichází s novým  vzdělávacím kurzem "Seniorské desatero - Na nový začátek není nikdy pozdě..." Pod vedením zkušené lektory PhDr. Milady Záborcové, Ph.D. proběhne celkem pět setkání, během kterých se uskuteční deset hodin výuky. Jednotlivé přednášky se zaměří mimo jiných témat na ožehavé problémy, jako je Jak se bránit manipulaci včetně videotréninku ke zvládnutí problematických situací každodenního života, ale i na praktická cvičení a hry cílené na procvičování paměti a mnoho jiného. Začínáme13. března. Kurz bude zakončen 10. 4. 2014, kdy jeho frekventanti převezmou Osvědčení o absolvování.

www.icv-sarka/seniorske-desatero/aktuality

 

Seniorské desatero poprvé