Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

s kým se potkáváte?

 

              

Působím jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Od roku 2002 se věnuji oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuji zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývám se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuji s týmy firem, podporuji ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. V oblasti supervize pracuji s prvky silné reflexe týmu v rámci mezilidských vztahů i sdílením etického přesahu a hodnot. Jsem členkou pracovních skupin zaměřených na vzdělávání starších dospělých a seniorů, zabývám se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí. Vystupuji na konferencích, spolupracuji s předními vzdělávacími společnostmi, jsem členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání. Své doktorské studium jsem orientovala na problematiku smrti a umírání ve vztahu k hodnotám literatury, umění a filozofie. Sama publikuji a připravuji vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou vzdělávacích i neziskových organizací. Za podpory společnosti Seduo.cz jsem natočila s kolegy na téma emocí v pracovní sféře, plánování profesní kariéry a prevence syndromu vyhoření on-line kurz Budujte úspěšnou kariéru v každém věku. Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi, mi na podzim 2017 v nakladatelství Grada vyšla kniha přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám.