Vše, aby Vaše komunikace byla radostí...

KONZULTACE

 

Emoční dovednosti v mezilidských vztazích

 

Sami jste si jistě mnohokrát ověřili, že emoce nám mohou být nápomocny nebo nás mohou zradit.

V případě vztahů se emocí nemůžeme vzdát, neboť ovlivňují jejich hloubku, intenzitu, míru – i tam, kde cítíme, že emocí ubývá, je právě tato změna důležitou výpovědí o nás – a někom druhém.

Umíme však emoce využívat správě k tomu, aby nám neubližovaly, ale byly v maximální míře nápomocny? A dokážeme je vůbec dobře rozpoznat a sobě si je i přiznat?

 

Co Vám za sebe nabízím?

 

Podíváme se na Váš problém z hlediska emoční roviny Vašeho příběhu a pokusíme se využít zkušeností, které skutečně pomáhají.

Umění aktivního naslouchání, správné rozlišení a vyjádření pocitů, hlubší porozumění motivům a jednání druhého, komunikace bez obviňování i bez předpojatostí a falešných předpokladů – s tímto vším si společně dokážeme poradit.

Jde to i nenásilnými způsoby – tedy jen za předpokladu, že Vy sami budete řešení chtít.

Pokud se Vám v některé obtížné záležitosti doposud nepodařilo objevit způsob komunikace, který Vás dovedl ke spokojenosti, pojďme to zkusit novými cestami. Ráda Vám budu průvodcem.

 

 

Vztahy uvnitř organizace a jejich analýza

 

Vyskytl se u Vás problém v oblasti komunikačních dovedností a mezilidských vztahů, se kterým si nevíte rady? Ať se již jedná o jednotlivce, kolegy v kanceláři či je obtížemi jednat a „být v pohodě“ zasažen větší tým, je vždycky nějaké řešení.

Předpokládá to však umět správně zachytit a interpretovat to, co se právě u Vás odehrává, pokusit se problém pochopit z různých úhlů pohledu a ujmout se aktivně komunikace, bez které se žádné řešení neobejde.

Pomoc „zvenčí“ v podobě konzultanta Vám může přinést nový a nezatížený vhled do problému, vrátit respekt všem zúčastněným stranám a navrhnout do vzájemné komunikace nové cesty, s nimiž mělo dobré zkušenosti i mnoho lidí před Vámi.

 

Co Vám tedy za sebe nabízím?

 

Zmapuji, jakým komunikačním potenciálem disponují pracovníci, kteří zastupují Váš tým, organizaci, skupinu, školu, neziskovku…

Formou interaktivních setkání se dobereme k pochopení, jaké je typologické složení Vašeho týmu a odhalíme silné i stránky jednotlivých pracovníků i oblasti, kde dochází ve vztazích i v komunikaci k problémům.

Zjistíme, co se děje a proč se tak děje a hlavně navrhneme, co s tím – o jaké změny se bude nutno pokusit, jak lépe komunikovat, čeho se vyvarovat… jaké nové přístupy a pravidla jednání Vašemu týmu pomohou k větší efektivitě práce a vzájemnému porozumění.

A ještě jedno důležité – naše spolupráce končí až tehdy, kdy Vy si to budete přát… tudíž jako konzultanta mě i po odchodu z našeho setkání bude zajímat, zda se situaci daří řešit, protože i náš cíl – zlepšit vztahy a komunikační dovednosti – bude i nadále společný!

 

OBLASTI KONZULTACÍ:

                                                                              

 • Metody a nástroje interní komunikace
 • Konflikty a efektivní způsoby jejich řešení
 • Komunikace v náročných a krizových situacích
 • Obrana proti manipulaci a principy korektní argumentace
 • Etika v managementu
 • Podpora motivace zaměstnanců
 • Základy managementu a procesy řízení
 • Nadřízení a podřízení – komunikace s respektem
 • Vyjednávání za pomoci mediačních technik
 • Zapojení emočních dovedností při práci s lidmi

 

Profesionální komunikace

 

Potřebujete prezentovat Vaši organizaci, projekt, výsledky práce a chtěli byste poradit, jak na to? Nejste si jistě ohledně korektury Vašich písemných dokumentů, či byste si rádi vyzkoušeli, zda Vaše prezentace bude přínosná, výstižná a v žádném případě nudná? Anebo Vás čeká obchodní jednání a chcete na něj dobře připravit nejen podkladové materiály, ale i sebe a Vaše vystupování?

 

Co Vám za sebe nabízím?

 

Poradím Vám s obchodní komunikací a vyjednáváním, projdeme si společně, jak má být naplánována, vedena a realizována obchodní schůzka i vztahy po ní.

Nabídnu Vám videotrénink k tomu, abyste si Vaši prezentaci i způsob přesvědčivého vystupování vyzkoušeli před kamerou a měli ihned zpětnou vazbu, viděli se na záznamu a společně jsme Váš projev nejen účinně zlepšili, ale podtrhli a ocenili i to, co již nyní umíte sami dobře.

Zaměříme se na neverbální komunikaci – tvoří 93% dojmu, který z Vás ostatní mají – pomohu Vám rozumět jí a umět ji vhodně využívat.

V oblasti písemných dokumentů se společně můžeme zaměřit na korektní podobu Vaší korespondence, propagačních materiálů, výstupních zpráv… a projít podle potřeby Vaše podklady, s nimiž Vám ráda pomohu.

 

OBLASTI KONZULTACÍ:           

                                                  

 • Vedení obchodní schůzky a profesionální komunikace
 • Strategie neverbální komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Kvalitativní kritéria písemností a dokumentů